Reglering av bankernas bolagsstyrning

Ons 28 augusti 2013
Tid och plats

Onsdag 28 augusti 2013, 08:00–10:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

I finanskrisens spår har vi sett en våg av nya regleringar för bolagsstyrning av banker, både på EU-nivå och internationellt genom G10. I EU:s senaste kapitaltäckningsdirektiv införs bland annat nya krav på styrelseledamöternas kompetens och på hur styrelser utses. Är det motiverat att ställa särskilda krav på bankernas bolagsstyrning? Vilka effekter får de nya reglerna? Och hur påverkas de svenska bankerna?

https://soundcloud.com/snsinfo/2013-08-28-reglering-av

För att belysa dessa frågor har SNS bjudit in två av Europas ledande experter på området: JAAP WINTER, professor i Corporate Governance vid Duisenberg school of finance i Amsterdam och JÖRGEN HOLMQUISt tidigare generaldirektör vid EU-kommissionens:s generaldirektorat för den inre marknaden och tjänster, numera ordförande för International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). Finansmarknadsminister PETER NORMAN deltar i en paneldiskussion tillsammans med Jaap Winter och Jörgen Holmquist.

Medverkande

JÖRGEN HOLMQUISt tidigare generaldirektör vid EU-kommissionens:s generaldirektorat för den inre marknaden och tjänster, numera ordförande för International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)
PETER NORMAN, finansmarknadsminister
JAAP WINTER, professor i Corporate Governance vid Duisenberg school of finance i Amsterdam

Mötet leds av PERNILLA KLEIN, vice vd på SNS.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 695 kr för SNS medlem* och 1390 kr för icke-medlem och frukost ingår. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 26 augusti debiteras avgiften.

*Om din arbetsgivare är medlem i SNS går du till medlemspris. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!