Framtiden för det finanspolitiska ramverket

Det finanspolitiska ramverket har funnits i snart trettio år. I takt med att ekonomin och samhället förändras väcks återkommande frågan om ramverkets mål och utformning behöver ses över. Frågan har i skrivande stund aktualiserats av coronakrisen. SNS bjuder in till ett samtal kring framtiden för ramverket. Hur anpassat är det för att bedriva finanspolitik på 2020-talet?

Medverkande

Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet, och ordförande för Finanspolitiska rådet

Johannes Lindvall, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet och ordförande för SNS vetenskapliga råd. Ordförande för SNS Demokratirapport 2017: Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin

Fredrik Olovsson (S), riksdagsledamot och ordförande i riksdagens finansutskott

Anna Pettersson Westerberg, chef Moderaternas riksdagskansli

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef SNS forskningsprogram.