Rundabordssamtal med professor Richard M. Locke

Tid och plats

Torsdag 2 juni 2016, 18:00–20:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Professor Richard M. Locke har stor erfarenhet av att arbeta med multinationella företag såsom Nike och Apple.

Professor Locke är en av världens ledande forskare och experter på hur företag kan säkra efterlevnad av krav på rättvisa arbetsvillkor och miljöhänsyn i globala leverantörskedjor. Han har samarbetat med bland annat Nike, Coca Cola och Apple.

Richard M. Locke är professor i Political Science and Public and International Affairs vid Brown University i USA. Han är även ordförande i Apple Academic Advisory Board, en grupp självständiga forskare som stödjer Apples arbete med att förbättra arbetsförhållandena hos företagets leverantörer.

Professor Locke är författare till boken The Promise and Limits of Private Power som handlar om möjligheter och utmaningar förknippade med olika strategier för att förbättra arbetsvillkor för de miljoner människor som arbetar i globala leverantörskedjor.

Mötet är exklusivt för medlemmar i SNS Sustainability Roundtable. Läs mer här.

Välkommen!