Rundabordssamtal om vård och omsorg med SNS i Almedalen

Tid och plats

Måndag 3 juli 2017, 17:30–20:30
LEVA Kungslador, Visby

Vården och omsorgens förutsättningar förändras. SNS bjuder in Sveriges främsta beslutsfattare och experter till ett rundabordssamtal om utmaningar och möjligheter för svensk vård och omsorg i det 21: a århundradet och vägen framåt.

Hur rustade är vi att möta de ökade vårdbehoven? Vem ska arbeta inom framtidens vård och omsorg? Hur kan vi bättre ta tillvara på digitaliseringens möjligheter? Vad kan stat, kommun och landsting samt andra aktörer göra annorlunda och bättre?

Anders Anell, professor i företagsekonomi och huvudförfattare till SNS Välfärdsrapport 2010 Vårdens utmaningar, och Agneta Karlsson, statssekreterare hos Gabriel Wikström, minister för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor, är några av de medverkande.

Seminariet syftar till att samla information till ett kommande forskningsprojekt på SNS om vård och omsorg.

Medverkande

Andes Anell, professor i företagsekonomi, Lunds universitet, och huvudförfattare till SNS Välfärdsrapport 2010 Vårdens utmaningar
Agneta Karlsson, statssekreterare hos Gabriel Wikström, minister för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor

Anmälan

Inbjudan är personlig och skickas ut under våren.

Tid och plats

Måndag den 3 juli kl. 17:30–20:30 på LEVA Kungslador, Visby.

Kontakt

Projektledare, Johanna Öqvist, johanna.oqvist@sns.se.