Rundabordssamtal om vård och omsorg med SNS i Almedalen

Vården och omsorgens förutsättningar förändras. SNS bjöd in Sveriges främsta beslutsfattare och experter till ett rundabordssamtal i Almedalen om utmaningar och möjligheter för svensk vård och omsorg i det 21: a århundradet och vägen framåt.

Några slutsatser från kvällens diskussioner var betydelsen av gott ledarskap i vården, en förutsättning för att lyckas ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det stod också klart att det är viktigt att involvera patienterna i förändringsarbetet.

Anders Anell, professor i företagsekonomi och huvudförfattare till SNS Välfärdsrapport 2010 Vårdens utmaningar, och Agneta Karlsson, statssekreterare hos Gabriel Wikström, minister för folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor, var några av de medverkande.

Seminariet syftade till att samla information till ett kommande forskningsprojekt på SNS om vård och omsorg.