Så får Tyskland invandrare i jobb

Tid och plats

Måndag 16 maj 2016, 09:00–12:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

SNS Arbetsmarknadsdag 2016 sätter fokus på integration. Professor Holger Bonin vid Center for European Economic Research i Mannheim berättar om Tysklands arbetsmarknadsreformer och strategi för att integrera invandrare. Medverkar gör även Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Tyskland och Sverige står inför likartade utmaningar med många flyktinginvandrare med låg utbildningsnivå som behöver få in en fot på arbetsmarknaden.

Här hemma talas det om en tudelad arbetsmarknad som lågutbildade invandrare har svårt att få tillgång till, och debatten om lägstalöner och enkla jobb går varm.

I Tyskland går arbetsmarknaden starkt efter ett drygt decennium av reformer som flexiblare anställningar och lägre anställningskostnader, minijobb, förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och sedan ett år tillbaka en lagstadgad minimilön.

Vilka av åtgärderna har varit framgångsrika och vilka har varit mindre lyckosamma? I vilken utsträckning har reformpaketet bidragit till en ökad integration på arbetsmarknaden och vad är Tysklands svar på dagens migrationsutmaning?

Vad kan Sverige lära av de tyska erfarenheterna? Hur kan svenska samhällsaktörer samverka för att bidra till att flyktinginvandrare får tillgång till arbetsmarknaden, och vad finns det för goda exempel? Är Tysklands lärlingsprogram en förebild?

Vid mötet presenteras även en ny rapport från Delegationen för migrationsstudier (Delmi), Invandringens arbetsmarknadseffekter – Lärdomar från den internationella litteraturen och svenska resultat.

Mötet hålls delvis på engelska.

Cecilia Garme, journalist och moderator, leder samtalet.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften för mötet är 995 kr kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 13 maj eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!