Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

Seminarium 2018.02.13

Vilka underlag utgår regeringen från när den fattar beslut om migrationspolitiken? Hur ser analyserna av möjliga konsekvenser ut? Riksrevisionen lyfter i en ny granskning fram brister i de underlag som regeringen hade till sitt förfogande inför de migrationspolitiska propositionerna som lades fram 2004–2015. Vilka lärdomar kan dras av granskningen?

Medverkande

Barbro Bakken, tidigare expeditionschef vid bland annat Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet och Forskningsrådet i Norge.

Helena Lindberg, riksrevisor vid Riksrevisionen. Ansvarar för granskningar inom migration.

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna

Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Landsting

Samtalet leds av Niklas Ekdal, journalist och författare.