Så kan finansmarknaderna bidra till grön tillväxt

Den 2 och 3 februari höll SNS två möten inom ramen för SNS Sustainability Roundtable  med dr Simon Zadek, en av världens främsta experter på hållbart företagande och hållbara finansmarknader.

Nyligen ledde han United Nations Environment Program (UNEP) Inquiry into the Design of a Sustainable Financial System. Han är för närvarande bland annat gästprofessor på Singapore Management University, rådgivare hos Generation Investment Management och Senior Fellow på International Institute of Sustainable Development.

”Investerare ska göra hållbara investeringar eftersom det är lönsamt, aktieägarna vill det och utan hållbara investeringar kommer vi till slut inte ha en ekonomi som kan upprätthålla vårt välstånd”, säger Simon Zadek.