”Vi har inte helt löst problemen med too big to fail”

Lyssna

SNS/SIFR Finanspanel. Hur mycket kapital ska bankerna ha?

Det sa vice riksbankschef Martin Flodén under SNS/SIFRs Finanspanel på temat: "Hur mycket kapital ska bankerna ha?" Panelen med företrädare för Riksbanken, Finansinspektionen och Bankföreningen var dock överens om att svenska banker står starka i ett internationellt perspektiv.

Först ut var Erik Thedéen på Finansinspektionen som jämförde regleringarna med att förtöja en båt. För att försäkra sig för framtiden måste man förtöja båten för storm. Finansinspektionen har nu ställt krav på att 20 procent av de datapunkter som bankerna använder för att beräkna risk ska innefatta svaga år, det vill säga år som omfattar fallissemang.
Vice riksbankschef Martin Flodén menade att media har försökt påvisa större skillnader mellan Finansinspektionen och Riksbanken, trots att de i mångt och mycket är överens om sakfrågorna.
”Det handlar inte heller bara om att förtöja för storm, utan hur regelverket ställs upp kan också påverka riskerna för storm.”
Hans Lindberg från Svenska Bankföreningen efterfrågade större fokus på helhetsbilden. De regleringar som införts sedan 2010 har varit bra och svensk ekonomi står stark, men reglerna har införts enligt en stuprörsmodell och saknar helhet. Det krävs mer diskussion om slutresultatet: vad vill vi nå och hur ska vi komma dit?
Kommenterade gjorde också Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, som menade att forskningen är splittrad i frågan.