Så kan vi förebygga den organiserade brottsligheten

Vad kännetecknar den organiserade brottsligheten i Sverige? Och vad kan göras för att förebygga rekrytering till kriminella gäng?

Den organiserade brottsligheten oroar och innebär stora samhällskostnader. Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet är högt prioriterade säkerhetsfrågor för Sverige. På seminariet diskuterar vi vilka riktade insatser som kan användas för att framgångsrikt förebygga och avbryta rekryteringen till den organiserade brottsligheten.

Sociologen Amir Rostami, Institutet för Framtidsstudier, presenterar rapporten ”Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige”. Forskarna har kartlagt över 15 000 personer i organiserade grupper som på något sätt utmanar statens våldsmonopol. I studien presenteras individernas ålder, kön, utbildningsbakgrund, ursprung samt deras kontakter med rättsväsende, vård och socialtjänst. Kartläggningen har följts upp med intervjuer om erfarenheter av vägar in och ut ur kriminella miljöer.

Rapporten kommenteras av chefsåklagare Lise Tamm, Storgöteborgs polischef Erik Nord och Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

Medverkande

Anna König Jerlmyr, Finansborgarråd och gruppledare för kommunfullmäktigegruppen för Moderaterna i Stockholms stad
Erik Nord, chef polisområde Storgöteborg
Amir Rostami, fil.dr vid Sociologiska institutionen på Stockholms universitet och forskare på Institutet för Framtidsstudier (IFFS).
Lise Tamm, chefsåklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Samtalet leds av Cecilia Garme, politisk journalist och fil. dr i statsvetenskap.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kr. Vid avanmälan efter den 8 maj eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!