Så påverkas invandrares jobbchanser av en segregerad bostadsmarknad

Tid och plats

Torsdag 10 mars 2016, 10:30–11:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

2015 tog Sverige emot fler asylsökande än något annat år i modern tid. Många nyanlända kommer stanna kvar i landet. Hur ska bostadspolitiken hantera en snabbt växande befolkning och samtidigt bidra till integration på arbetsmarknaden? En färsk forskningsrapport analyserar hur boendesegregationen påverkar invandrares sysselsättning.

Under flera decennier har bostadsmarknaden blivit alltmer segregerad. Vilka är konsekvenserna för invandrares etablering på arbetsmarknaden? Vad kan förbättras?

SNS bjuder in till ett seminarium där de nationalekonomiska forskarna Lina Aldén och Mats Hammarstedt presenterar sin rapport Boende med konsekvens – en ESO-rapport om bostadssegregation och arbetsmarknad. De belyser boendesegregationens utveckling under 2000-talet och diskuterar möjliga åtgärder.

Medverkar gör även Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), och Karolina Skog, kommunalråd i Malmö som arbetar med bostadspolitiska frågor.

Samtalet leds av Sandra Håkansson, projektledare vid SNS.

Tid och plats

Mötet är inställt. Torsdagen den 10 mars kl. 10:30–11:45 på SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Registrering med kaffe från kl. 10:15. Mötet börjar kl. 10:30.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar* och antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Mötet är kostnadsfritt men vid avanmälan efter tisdagen den 8:e mars eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!