Så ska landsbygdskommunerna klara välfärden

Intervju 2019.01.17

Över hälften av Sveriges kommuner förväntas tappa befolkning de kommande 20 åren. Detta kräver omfattande reformer.