Samtal med Amir Rostami, finalist till SNS-priset 2023

Seminarium Fre 9 februari 2024
Tid och plats

Fredag 9 februari 2024, 09:00–10:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm. Enklare frukost serveras från 08:30.

Välkomna till prisföreläsning och samtal med Amir Rostami om organiserad brottslighet. Det har varit stort intresse för detta seminarium så vi erbjuder nu endast möjligheten att anmäla sig för att delta digitalt.

Vilka svar ger forskningen på vad som kan göras för att krossa gängen och bryta brottsutvecklingen? Och hur är det att forska om de frågor som står högst upp på den politiska agendan? Om det berättar Amir Rostami, polis och professor i kriminologi vid Högskolan i Gävle, och en av finalisterna till SNS-priset 2023.

SNS-prisets jury motiverade sitt val med att han ”är en ledande forskare och expert på organiserad brottslighet i allmänhet och välfärdsbrott, politisk och religiös extremism, skjutningar och sprängningar i synnerhet. Genom samarbeten har han byggt starka forskningsmiljöer. I sin forskning drar han nytta av erfarenheter från sitt tidigare arbete som poliskommissarie. Det ger honom en förmåga att översätta forskningsresultat till konkreta åtgärdsförslag. Hans samverkan med andra samhällssektorer och folkbildningen gör hans internationellt publicerade forskning policyrelevant”.

Samtalet genomförs inom ramen för SNS prisföreläsningar och modereras av Ilinca Benson, vd, SNS.

Om SNS-priset

Priset är en del i SNS satsning på nyttiggörande av forskning i samband med SNS 75-årsjubileum. Priset finansieras genom en insamling som vänder sig till SNS medlemskrets och förtroenderåd.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla. Det har varit stort intresse för detta seminarium så vi erbjuder nu endast möjligheten att anmäla sig för att delta digitalt. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 8 februari eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

Välkommen att delta!