Läs SNS verksamhetsberättelse 2019

Under 2019 anordnade SNS 107 konferenser, seminarier och rundabordssamtal med sammantaget drygt 5 800 deltagare. Vi lanserade 17 forskningspublikationer skrivna av några av de 153 forskare som ingår i SNS nätverk. Läs mer om året som gått i SNS verksamhetsberättelse 2019.

SNS verksamhetsberättelse 2019 2,8 MB PDF