Samtal med Lisa Laun, finalist till SNS-priset 2023

Hur påverkas incitamenten till arbete av socialförsäkringens utformning? Och vilken betydelse har välfärdssystemen för att utjämna inkomster mellan grupper och över tid? Om det forskar Lisa Laun, docent i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), ledamot i Finanspolitiska rådet och finalist till SNS-priset 2023.