Vi söker kommunikationschef

Vi rekryterar nu en kommunikationschef som ingår i ledningsgruppen och har ett team med fyra till fem personer. Ett strategiskt fokus för de kommande åren är att öka samhällsnyttan av SNS produktion. Kommunikationschefen har uppdraget att driva det arbetet, vilket handlar om att höja kännedomen om SNS, utveckla fler digitala format och produkter med god användarupplevelse som når fram till våra målgrupper och får större genomslag i sociala och traditionella medier.

Läs mer här.