Samtal med Lisa Laun, finalist till SNS-priset 2023

Seminarium Tis 5 mars 2024
Tid och plats

Tisdag 5 mars 2024, 09:00–10:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm. Enklare frukost serveras från 08:30.

Välkomna till prisföreläsning med Lisa Laun om samspelet mellan arbetsmarknaden och välfärdssystemen.

Hur påverkas incitamenten till arbete av socialförsäkringens utformning? Och vilken betydelse har välfärdssystemen för att utjämna inkomster mellan grupper och över tid? Om det forskar Lisa Laun, docent i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), ledamot i Finanspolitiska rådet och finalist till SNS-priset 2023.

Juryn motiverade sitt val med att hon ”är en internationellt meriterad nationalekonom som aktivt strävar efter att sprida kunskap och forskningsresultat om arbetsmarknad och socialförsäkringar. Hon är en förebild genom att hon på ett inspirerande sätt bidragit till en mer upplyst och nyanserad debatt kring ämnen såsom pensioner, sjukskrivningar och bristyrken. Lisa Laun har genom sin medverkan som sakkunnig i råd och utredningar haft en påverkan på den politiska utvecklingen. Hon är även ofta anlitad expert i media och en mycket uppskattad föreläsare både inom och utanför akademiska kretsar. Detta är ytterligare exempel på hennes insatser för att skapa en brygga mellan forskning, policy och det omgivande samhället”.

Samtalet genomförs inom ramen för SNS prisföreläsningar.

Om SNS-priset

Priset är en del i SNS satsning på nyttiggörande av forskning i samband med SNS 75-årsjubileum. Priset finansieras genom en insamling som vänder sig till SNS medlemskrets och förtroenderåd.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 4 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

Välkommen att delta!