Samtal med Martin Kragh, finalist till SNS-priset 2023

Martin Kragh är docent i ekonomisk historia och biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. I samband med Rysslands invasion av Ukraina blev han genast en av medias mest efterfrågade experter. Under föreläsningen berättar han om sin forskning om Ryssland och Östeuropa och sina insatser för att öka allmänhetens förståelse för regionens komplexitet.

Martin Kragh blev finalist till SNS-priset 2023 och juryn motiverade sitt val med att han ”på ett mycket förtjänstfullt sätt arbetat för att sprida forskningsresultat och kunskap om Ryssland, vilket bland annat har bidragit till en mer upplyst debatt och opinionsbildning i fråga om svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Han medverkar flitigt både som expert i media och som föredragshållare i akademin”.

Samtalet genomförs inom ramen för SNS prisföreläsningar.

Samtalet modereras av Tobias Lindberg, kommunikationschef på SNS.