Samtal med Martin Kragh, finalist till SNS-priset 2023

Seminarium Mån 11 december 2023
Tid och plats

Måndag 11 december 2023, 17:00–18:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Efterföljande mingel på SNS.

Välkomna till prisföreläsning med Martin Kragh. Det har varit stort intresse för detta seminarium så vi erbjuder nu endast möjligheten att anmäla sig för att delta digitalt.

Martin Kragh är docent i ekonomisk historia och biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. I samband med Rysslands invasion av Ukraina blev han genast en av medias mest efterfrågade experter. Under föreläsningen berättar han om sin forskning om Ryssland och Östeuropa och sina insatser för att öka allmänhetens förståelse för regionens komplexitet.

Martin Kragh blev finalist till SNS-priset 2023 och juryn motiverade sitt val med att han ”på ett mycket förtjänstfullt sätt arbetat för att sprida forskningsresultat och kunskap om Ryssland, vilket bland annat har bidragit till en mer upplyst debatt och opinionsbildning i fråga om svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Han medverkar flitigt både som expert i media och som föredragshållare i akademin”.

Samtalet genomförs inom ramen för SNS prisföreläsningar.

Samtalet modereras av Tobias Lindberg, kommunikationschef på SNS.

Om SNS-priset

Priset är en del i SNS satsning på nyttiggörande av forskning i samband med SNS 75-årsjubileum. Priset finansieras genom en insamling som vänder sig till SNS medlemskrets och förtroenderåd.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för alla. Anmäl dig via anmälningsknappen ovan.

Vid avanmälan efter den 8 december eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr exklusive moms.

Välkommen att delta!