Namnkunnig jury till SNS-priset

Under våren påbörjar juryn sitt arbete för att hitta den första mottagaren av det nyinstiftade SNS-priset. Priset tilldelas en yngre forskare som är skicklig på att sprida samhällsrelevant forskning och bidra till att den kommer till användning.

– Vi är jätteglada över att ha en så bred och kunnig prisjury. Med sin samlade kompetens och erfarenhet från media, akademi, näringsliv och förvaltning är de helt rätt personer för att utse vinnaren av SNS-priset, säger Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare vid SNS och ansvarig för priset.

Juryn består av Karin Grundberg Wolodarski, Henrik Ekengren Oscarsson, Therese Nilsson, Ingvar Mattson och Britta Burreau.

Karin Grundberg Wolodarski, Henrik Ekengren Oscarsson, Therese Nilsson, Ingvar Mattson, Britta Burreau


Karin Grundberg Wolodarski är journalist på Dagens Industri. Hon har bland annat bevakat den privata utbildningssektorn och 2022 kom hennes andra bok, ”Experimentet. Hur den svenska skolan blev en av världens mest avreglerade”.

Henrik Ekengren Oscarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet där han leder det svenska Valforskningsprogrammet. Hans forskningsområden innefattar val, opinionsbildning och väljarbeteenden. Henrik var ordförande för ”SNS Demokratirapport 2021: Polarisering i Sverige”.

Therese Nilsson är professor i nationalekonomi vid Lunds universitet, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och ledamot i SNS förtroenderåd. Hennes huvudsakliga forskningsintresse är samspelet mellan utbildning och hälsa. Hon är medförfattare till flera SNS-rapporter, senast 2020 om långsiktiga effekter av mer undervisningstid i skolan.

Ingvar Mattson är riksdagsdirektör. Han har tidigare varit generaldirektör för Statskontoret samt riksrevisor. Han har även en bakgrund som forskare i statsvetenskap. Ingvar är en av redaktörerna för ”Svensk författningspolitik” som gavs ut första gången av SNS 2003 och idag finns i sex upplagor.

Britta Burreau är vd för Almi, ordförande för Fjärde AP-fonden och ledamot i SNS förtroenderåd. Hon har haft flera ledande befattningar inom försäkringsbranschen, bland annat som vd för KPA Pension.

Läs mer om priset, juryn och hur du nominerar.

Sista nomineringsdag är den 15 mars 2023.