Sänkt bolagsskatt och begränsad avdragsrätt – vilka företag påverkas?

Tid och plats

Måndag 14 maj 2018, 15:30–16:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18 i Stockholm

Vad innebär regeringens förslag om att sänka bolagsskatten och begränsa avdragsrätten? Vilka branscher påverkas mest? Och vilken betydelse kan det få för Sveriges arbete mot aggressiv skatteplanering?

Regeringen lämnade i mars förslag om nya skatteregler för företagssektorn. Leif Jakobsson, statssekreterare åt finansminister Magdalena Andersson, kommer nu till SNS för att presentera förslagen. En riksdagsdebatt är inplanerad till juni. Bakgrunden är det arbete som pågår inom EU och OECD för att motverka skadlig skattekonkurrens. Förslaget innebär bland annat att bolagsskatten sänks och att begränsningar införs i företagens möjligheter till ränteavdrag. Enligt regeringen är syftet att öka neutraliteten mellan eget och lånat kapital samt att motverka aggressiv skatteplanering med ränteavdrag. Kritiker menar att förslaget ökar beskattningen av företagssektorn och särskilt missgynnar företag verksamma i kapitalintensiva branscher såsom fastighets- och energibranschen.

Agneta Jacobsson, vd för Cushman & Wakefield, kommenterar och berättar hur förslaget påverkar fastighetsbranschen. Johan Fall, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv, ger en kommentar till hur näringslivet påverkas i stort. Deltar i samtalet gör också Bertil Wiman, professor i skatterätt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

Medverkande

Leif Jakobsson, statssekreterare åt finansminister Magdalena Andersson
Agneta Jacobsson, vd för Cushman & Wakefield
Johan Fall, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv
Bertil Wiman, professor i skatterätt, Uppsala universitet

Moderator för seminariet är Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 795 kronor exklusive moms och faktureras i efterhand. Vid avanmälan efter den 11 maj eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!