SNS stora skattekonferens. Panel 1: Klimat- och miljöbeskattning

Sveriges främsta skatteforskare, experter och beslutsfattare samlas för en tvådagarskonferens som avslutar SNS treåriga forskningsprojekt Skatter i en globaliserad värld. Samtalen kommer att belysa det svenska skattesystemet och hur Sverige påverkas av de förändringar som diskuteras inom EU och OECD.

Medverkande

Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Centrum för miljö- och naturresursekonomi, Handelshögskolan, Umeå universitet
Gustav Martinsson, docent och lektor i finansiell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan
Ann-Marie Bjerström, skattechef, Uniper
Camilla Brodin (KD), närings- och energipolitisk talesperson
Jakop Dalunde (MP), Europaparlamentariker (deltar digitalt)