Sociala insatser för att minska brottsligheten

Fler poliser, strängare lagar och mer kameraövervakning efterfrågas ofta i debatten om hur vi kan minska brottsligheten och öka tryggheten. Tidiga förebyggande insatser, som i huvudsak regleras av socialpolitiken, är ytterligare verktyg som beslutsfattare har att tillgå i kampen mot brottsligheten.

Medverkande

Johan Franck, professor vid och verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm, FoUU-direktör för Stockholms läns sjukvårdsområde

Randi Hjalmarsson, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet

Johan Hultberg (M), ledamot i socialutskottet

Åsa Ljusberg, chef på enheten för trygghet och brottsförebyggande arbete, Stadsledningskontoret, Stockholms stad

Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande i socialutskottet

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.