Seminarium och lunch: Sociala insatser för att minska brottsligheten

Seminarium Tis 22 november 2022
Tid och plats

Tisdag 22 november 2022, 10:30–12:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Enklare lunch serveras efter seminariet kl. 12:00.

Fler poliser, strängare lagar och mer kameraövervakning efterfrågas ofta i debatten om hur vi kan minska brottsligheten och öka tryggheten. Tidiga förebyggande insatser, som i huvudsak regleras av socialpolitiken, är ytterligare verktyg som beslutsfattare har att tillgå i kampen mot brottsligheten.

Vilka sociala insatser är enligt forskningen effektiva för att minska brottsligheten och öka tryggheten? Och hur kan forskningsresultaten användas i praktiken?

Nationalekonomen Randi Hjalmarsson redogör i en ny rapport för hur satsningar i tidiga uppväxtvillkor, utbildning, vård och psykiatri samt sysselsättning kan komplettera kriminalpolitiken i arbetet med att motverka brottslighet.

Välkommen till den första rapportlanseringen inom ramen för SNS forskningsprojekt Brottslighet och samhälle.

Seminariet genomförs delvis på engelska.

Efter seminariet serveras en enklare lunch för deltagarna på plats.

Medverkande

Johan Franck, professor vid och verksamhetschef för Beroendecentrum Stockholm, FoUU-direktör för Stockholms läns sjukvårdsområde

Randi Hjalmarsson, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet

Johan Hultberg (M), ledamot i socialutskottet

Åsa Ljusberg, chef på enheten för trygghet och brottsförebyggande arbete, Stadsledningskontoret, Stockholms stad

Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordförande i socialutskottet

Samtalet leds av Emelie Lekebjer, projektledare på SNS.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, forskare, press och särskilt inbjudna. Deltagande sker på plats i SNS lokaler på Jakobsbergsgatan 18, Stockholm. Möjlighet finns att delta digitalt. Anmäl dig via anmälningsknapparna.

Vid avanmälan efter 21 november eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr ex. moms. Detta gäller även när seminariet är kostnadsfritt.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Välkommen att delta!