Sjukhusens kontrakt – från anslag till intäkter

Anders Anell

Hur ska sjukhus och kliniker ersättas för den vård som de utför?

Vill man öka sambandet mellan vårdproduktion och resurstilldelning är detta en kärnfråga, inte minst om man skiljer på beställare och utförare. I boken beskriver och analyserar författaren utvecklingen i Sverige och utomlands när det gäller kontrakts- och betalningsformer. Anell presenterar även policyslutsatser inför framtiden.