Sjukt system?

Reportage 2020.09.14

Sjukvårdens lapptäcke av ansvariga och utförare gör systemet svårt att förstå även för den invigde. Anders Anell har studerat vården i över 30 år, och har en del tankar om hur systemet kan förbättras. Vi har träffat honom.