Skiffergasrevolutionens konsekvenser

Tid och plats

Måndag 5 maj 2014, 13:30–15:00
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Hur har energimarknaderna förändrats i och med den amerikanska utvinningen av skiffergas och skifferolja? Vilka är de geopolitiska implikationerna? Vad får utvinningen för konsekvenser för konkurrenskraften i europeisk industri? Och vad vet vi om effekterna på klimat och miljö?

Det är några av frågorna som forskare och experter söker besvara vid ett SNS-seminarium om utvinningen av skiffergas och skifferolja, som på mindre än tio år ritat om energikartan. I USA har priset på gas sjunkit kraftigt och nästa år bedöms landet bli nettoexportör, vilket medför minskat europeiskt beroende av rysk gas. Redan idag exporteras amerikanskt kol till Europa, där gaspriserna är höga.

Medan utvinningen av skiffergas och skifferolja har gett den amerikanska industrin ett uppsving menar många att Europa förlorar i konkurrenskraft.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 495 kr för SNS medlem* och 990 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Vid avanmälan efter den 30 april, eller vid utebliven ankomst, debiteras avgiften.

* Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!