SNS Analys 84. Is NIMBYism Standing in the Way of the Clean Energy Transition?

Stephen Jarvis

Den förnybara energiproduktionen måste öka rejält till år 2050, visar prognoser. Men även om många välkomnar nya sol- och vindkraftsprojekt, så vill betydligt färre ha sådana där de bor. Motståndet kan minskas genom att förbättra planeringsprocesser och göra projekten mer lönsamma för de närboende, skriver Stephen Jarvis, forskare vid London School of Economics and Political Science, i en ny SNS-rapport.

SNS Research Brief 84. Is NIMBYism Standing in the Way of the Clean Energy Transition 198,4 KB PDF

När energisektorn förändras ställs lokala intressen mot nationella och globala mål. Att bygga fler sol- och vindkraftsanläggningar är nödvändigt för att klara klimatmål och säkra energibehov, men särskilt när det gäller vindkraft är många negativa till nya projekt i sin närhet. Det har flera förklaringar, framhåller Stephen Jarvis i rapporten Is NIMBYism Standing in the Way of the Clean Energy Transition? Bland annat befarar en del att anläggningarna ska göra deras fastigheter mindre värda, vilket de enligt studier också har fog för.

»Enskilda fastigheters värdeminskning är vanligtvis försumbar jämfört med samhällskostnaderna när projekten försenas, fördyras eller inte blir av. Men lokala beslutsfattare bryr sig ofta mer om vad kommuninvånarna tycker än vad som är bäst för samhället i stort«, säger Stephen Jarvis.

I sin rapport lyfter han fram att lokala regler och beslut har bromsat utbyggnaden av vindkraft i bland annat Sverige och Tyskland. Han finner också att Storbritanniens vindkraft har blivit 8–23 miljarder pund, motsvarande cirka 100–287 miljarder kronor, dyrare än nödvändigt till följd av bristande samordning av lokala beslut.

Men Jarvis hävdar att problemen kan lösas. Ett sätt är att göra vindkraften mer lönsam för de närboende. Det kan ske med kommunalt delägande, extra lokala skatteintäkter eller betalningar från kraftbolagen i samband med att anläggningarna byggs.

Ett annat sätt är att flytta mer av beslutanderätten från lokal till regional eller nationell nivå. I Sverige förs redan diskussioner om att slopa det kommunala vetot mot ny vindkraft.

Kraftbolag och politiker kan också vinna på att försöka engagera lokalsamhället tidigare och mer.

Med nya, mer sammanhållna politiska grepp kan omställningen till grön energi göras snabbare och billigare, menar Stephen Jarvis.

»Det lapptäcke av processer och regler som styr i de här sammanhangen blir bara mer och mer omodernt«, säger han.

Rapporten ges ut inom SNS forskningsprojekt Framtidens energisystem.

Om författaren

Stephen Jarvis är forskare i miljöekonomi vid institutionen för geografi och miljö vid London School of Economics and Political Science. Han forskar bland annat om elmarknader, klimatförändringar, luftföroreningar och den gröna energins politiska ekonomi.


Medialt genomslag

2022.04.20 ”Miljöekonom: Minska motståndet mot vindkraft med bättre planering och vinstdelning”, Vindkraftsnytt
2022.04.21 ”Morot till grannar kan bana väg för vindkraft”, Göteborgs-Posten
2022.04.21 ”Miljöekonom: Minska vindkraftsmotstånd med lokal lönsamhet”, Fastighetsnytt
2022.04.23 ”Vindkraften kan lika gärna byggas någon annanstans”, Folkbladet
2022.04.25 ”Bostadsägare accepterar pristapp i kampen mot bostadsbristen”, Dagens industri
2022.04.27 ”Inte bara vindkraftverk skymmer horisonten”, Upsala Nya Tidning