Snabb eller långsam introduktion av nya läkemedel?

Tid och plats

Torsdag 30 maj 2013, 10:00–12:15
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.

Hur snabbt bör nya läkemedel introduceras i sjukvården? Är det rimligt att användningen av läkemedel varierar mellan olika regioner? Om dessa frågor handlar tre nya forskningsrapporter som tagits fram inom ramen för SNS forskningsprogram Värdet av nya läkemedel.

En av studierna tyder på att introduktionen av nya läkemedel de senaste femton åren har förlängt svenskens genomsnittliga livslängd med över sju månader. Nya läkemedel har även bidragit till lägre vårdkostnader för samhället. En snabb introduktion av läkemedel kan således medföra stora samhällsvinster, men för även med sig risker för patientsäkerhet och ökade sjukvårdskostnader. Hur ska nyttan vägas mot kostnaderna?

Två av studierna belyser de stora regionala skillnader som finns i hur nya läkemedel introduceras och används. Men bilden är motsägelsefull, vissa regioner och landsting kan samtidigt vara både pionjärer och eftersläntrare. Vad beror detta på och vad får det för konsekvenser?

Medverkande

MATS BROMMELS, professor i medicinsk lednings-, organisations- och innovationskunskap, Karolinska Institutet
NILS WILKING, docent och chef på Skånes onkologiska klinik
BENGT JÖNSSON, professor i hälsoekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
FREDDI LEWIN, verksamhetschef och överläkare på onkologkliniken i Jönköping
BILLIE PETTERSSON, fil dr och ansvarig för samhällsfrågor vid MSD
DAG LARSSON, ansvarig för nya läkemedel vid Bayer HealthCare
FILIPPA REINFELDT, landstingsråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms läns landsting
JAN LILIEMARK, professor och projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Mötet leds av medicinjournalisten FREDRIK HED.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 495 kr för SNS medlem* och 990 kr för icke-medlem. Kaffe och smörgås. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 28 maj debiteras avgiften.

*Om du eller din arbetsgivare är medlem i SNS betalar du medlemspris. Lista över SNS medlemmar / Information om medlemskap

Varmt välkommen!