SNS Analys nr 21. Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder

Peter Nilsson

SNS Analys 2014.10.22

Ökad kunskap behövs om vilka åtgärder som på ett effektivt sätt kompenserar för en sämre start i livet, exempelvis till följd av för tidig födsel eller andra hälsoproblem under barns tidiga utveckling. Det är en av slutsatserna i SNS Analys "Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder" skriven av fil.dr Peter Nilsson.

sns_analys_nr_21.pdf 268,9 KB PDF

Nationalekonomen Peter Nilsson har undersökt effekterna av perioden november 1967 till och med juni 1968, då det i Göteborg och Bohus län samt Värmlands län blev lagligt att köpa starköl i livsmedelsbutiker. Som en följd av legaliseringen ökade alkoholkonsumtionen i dessa län.

Det är väl känt att omständigheter under graviditeten påverkar barnets hälsa vid födseln. Peter Nilssons undersökning är dock den första studie som har analyserat vad effekterna av alkoholtillgänglighet under fosterstadiet får för effekt på arbetsmarknadsutfall och produktivitet i vuxen ålder. Några viktiga skillnader för barnen som exponerades för försöket under tidig graviditet, jämfört med icke-exponerade barn i samma län och barn födda i övriga delar av landet, är:

  • Barnen som exponerades för försöket under tidig graviditet har som vuxna i genomsnitt betydligt lägre arbetsinkomster, löner och utbildning. Vid 32 års ålder hade de exponerade barnen i genomsnitt 24 procent lägre inkomster än den grupp som inte exponerats.
  • Effekter på arbetsinkomster är särskilt markanta bland dem med inkomster under medianen. Främst förefaller detta bero på en minskad sannolikhet att vara sysselsatt.
  • Effekter på arbetsinkomster är större bland pojkar än bland flickor. Pojkarna hade även en lägre sannolikhet att avsluta sin gymnasieutbildning.

Ekonomiskt perspektiv på tidiga investeringar i barn

Studiens resultat visar på att behovet av investeringar tidigt i barns liv är av yttersta vikt, både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

– I det här fallet handlar det om de långsiktiga effekterna av miljön under en av de mest känsliga perioderna i barnets utveckling. Dessa effekter verkar primärt drivas av försökets påverkan på miljön i fosterstadiet, snarare än på uppväxtmiljön. Det behövs mer forskning om betydelsen av tidiga insatser för människors framtida livschanser och vilka åtgärder som kan kompensera för en sämre start i livet, säger Peter Nilsson.

SNS Analys Starkölsförsöket: från fosterstadiet till vuxen ålder ingår i SNS forskningsprogram Investeringar i likvärdiga livschanser.

Sagt om rapporten:

Rapporten presenterades vid ett seminarium på SNS den 22 oktober.

Vetenskapliga bevis är viktiga för att övertyga mödrar om riskerna med att dricka alkohol under graviditeten. Därför är Peter Nilssons studie guld värd.

Eva-Karin Envall, barnmorska och tidigare projektledare för dåvarande Folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt (2004-2010)

Den här studien är viktig för att lyfta fram den samhällsekonomiska betydelsen av hälsa. Den visar att tidiga insatser lönar sig- både mänskligt och samhällsekonomiskt.

Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting.

Press

EFN Stakeholder-podden 2014-10-22: Den hårda baksmällan

Eskilstuna-Kuriren 2014-10-30: Redan i mammas mage