Kan artificiell intelligens stötta sjukvården?

Situationen för svensk sjukvård var ansträngd redan innan utbrottet av coronaviruset. Smittspridningen innebär svåra påfrestningar och varje möjlighet att underlätta situationen behövs. Fördelarna med artificiell intelligens (AI) inom vården framhålls ofta. Men var är nyttan störst för patienten och professionen? Kan AI stötta en sjukvård under svår press?

Medverkande

Claes Lundström, adjungerad professor vid Linköpings universitet, arenaledare för Analytic Imaging Diagnostic Arena (AIDA), och forskningschef på medicinteknikbolaget Sectra

Anna Starbrink, Hälso- och sjukvårdsregionråd (L) i Region Stockholm

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, ordförande för Nationella vårdkompetensrådet och ledamot i Nationella innovationsrådet

Samtalet modereras av Ilinca Benson, vice vd, SNS.