Forskare: Sexuella trakasserier leder till lägre löner för kvinnor

Risken att utsättas för sexuella trakasserier på jobbet är större för personer vars kön är i minoritet på arbetsplatsen. Det avskräcker kvinnor från välbetalda jobb på mansdominerade arbetsplatser, skriver professorerna Olle Folke och Johanna Rickne i en ny SNS-rapport.

SNS Analys 94. Sexuella trakasserier på jobbet ökar den ekonomiska ojämställdheten 156,4 KB PDF

Att utsättas för sexuella trakasserier på jobbet är tre gånger vanligare för kvinnor än för män i Sverige. Men både kvinnor och män utsätts oftare när merparten av deras kollegor har motsatt kön. Att drabbas medför dessutom 20 procent högre sannolikhet att byta arbetsplats inom tre år, visar siffror i SNS-rapporten Sexuella trakasserier på jobbet ökar den ekonomiska ojämställdheten.

»Vi ser hur sexuella trakasserier avskräcker kvinnor och män från att söka sig till arbetsplatser där deras kön är i minoritet. När kvinnor utsätts lämnar de dessutom ofta arbetsplatser med ett relativt högt löneläge och en stor andel män och söker sig till mer lågbetalda arbetsplatser med färre manliga kollegor. Detta bidrar till att befästa löneskillnaderna mellan könen«, säger Johanna Rickne professor i nationalekonomi.

Forskarna pekar på flera möjliga vinster med förebyggande arbete. Förutom att drabba enskilda och bidra till ojämställdhet leder trakasserierna till exempel till kostnader för arbetsgivarna. En enkätstudie visar att ungefär två tredjedelar av arbetstagarna har hört talas om minst ett fall av sexuella trakasserier på arbetsplatser i branschen som de är verksamma i. Och arbetstagare undviker ofta arbetsplatser där de vet att det har förekommit sexuella trakasserier, vilket gör det svårare och dyrare för arbetsgivarna att rekrytera.

Men även i dessa mönster finns en tydlig könsdimension. Arbetstagarna bryr sig klart mer om att undvika arbetsplatser där deras eget kön utsätts jämfört med arbetsplatser där utsattheten drabbar det motsatta könet.

»Detta ger en vink om hur det förebyggande arbetet skulle kunna bedrivas. Varför ser arbetstagare det inte som lika allvarligt när de sexuella trakasserierna drabbar någon av motsatt kön? Att öka solidariteten mellan kvinnor och män på arbetsplatserna kan vara en viktig del i processen för att komma till rätta med de här problemen«, säger Olle Folke, professor i statskunskap.

Med säkrare arbetsmiljöer kan också fler kvinnor och män välja jobb utifrån personliga intressen och färdigheter – utan att tänka på könsfördelningen inom en viss arbetsmiljö. Då ökar möjligheterna att tillvarata deras kompetens på arbetsmarknaden i stort. På så sätt skulle förebyggande arbete mot sexuella trakasserier kunna bidra till ett mer resurseffektivt samhälle, skriver Folke och Rickne.

om författarna

Olle Folke är professor i statskunskap vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Johanna Rickne är professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning, SOFI, vid Stockholms universitet