Vad händer när allt fler väljer ett tidsbegränsat uttag av sin tjänstepension?

Seminarium 2017.03.21

Kan kortare uttagstider av tjänstepensionerna leda till en ökad andel fattigpensionärer och hur påverkas statens finanser?

På seminariet presenterades en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen om hur tidsbegränsade uttag av tjänstepensioner påverkar dels andelen ekonomiskt utsatta pensionärer, dels statens intäkter och utgifter. Rapporten är skriven av forskarna Daniel Hallberg och Gabriella Sjögren Lindquist och innehåller en kartläggning av utbetalningstider av tjänstepensionen.

”Vi kan se att de som är ekonomiskt utsatta innan 65 år i mindre utsträckning väljer tidsbegränsade uttag”, sa Daniel Hallberg.

Valet av utbetalningstid kan påverka statens finanser då möjligheten att få olika behovsprövade offentliga stöd inom socialförsäkringen kan påverkas av vald utbetalningsprofil. Och vald utbetalning beror ofta på hur informationen är utformad och påverkar i mycket stor utsträckning vilka val en blivande pensionär gör och hur individens ekonomi kommer se ut under pensionen.

Forskarna menar i rapporten att många har svårigheter att ta långsiktigt optimala finansiella beslut, antingen för att det är svårt i sig eller på grund av att de har svårt att ta till sig informationen. Ett förslag är att göra det lättare för de blivande pensionärerna att få en samlad överblick över sin pension.

”En framkomlig väg vore att samtliga pensionsval, inklusive val för den allmänna pensionen, görs på en gemensam blankett eller plattform”, menade Daniel Hallberg.

På seminariet deltog även Therese Svanström Andersson, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Jens Magnusson, privatekonom på SEB och Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert, Svenskt Näringsliv.

Seminariet arrangerades inom ramen för SNS forskningsprojekt Nya utmaningar för pensionssystemet som tar ett helhetsgrepp på pensionssystemet och tar upp frågor som berör både den allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Medverkande

Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert, Svenskt Näringsliv

Daniel Hallberg, utvärderingschef, Inspektionen för socialförsäkringen, ISF

Jens Magnusson, privatekonom, SEB.

Gabriella Sjögren Lindquist, forskare, Inspektionen för socialförsäkringen, ISF

Therese Svanström Andersson, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll

Mötet leds av Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.