SNS Analys nr 42. Könsskillnader i utbildning

David Autor David Figlio Krzysztof Karbownik Jeffrey Roth Melanie Wasserman Anna Sjögren

SNS Analys 2017.08.30

Lyssna

Pojkar presterar sämre i skolan än flickor i både USA och Sverige. Men i de bästa amerikanska skolorna går det i princip lika bra för pojkarna som för flickorna, medan det fortfarande finns en könsskillnad i de svenska toppskolorna. Det visar forskning som presenteras i SNS-rapporten ”Könsskillnader i utbildning”. Att satsa på att höja skolkvaliteten kan därför bidra till att minska skillnaderna mellan flickors och pojkars skolresultat.

sns-analys-nr-42.pdf 2,3 MB PDF

Det går i allmänhet sämre i skolan för pojkar än för flickor. Att gå i en bra skola har dock särskilt positiv inverkan på pojkars resultat. Det visar en amerikansk studie av MIT-ekonomen David Autor och hans kollegor. Skillnaderna mellan könen när det gäller kunskapsresultat, frånvaro och avstängning är mindre på skolor som håller hög kvalitet än på skolor med låg kvalitet. I de sämsta skolorna presterar pojkar betydligt sämre än flickor. I de högst rankade skolorna finns knappt några skillnader alls mellan könen.

Ett liknande mönster finns i svenska skolor. Det visar beräkningar som Anna Sjögren, docent vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), har gjort på data från Skolverket. Att satsa på att förbättra dåliga skolor kan därmed vara ett sätt att höja pojkars resultat. Men i Sverige finns det också anledning att förbättra stödet till svagpresterande elever och se över betygssystem och antagningsregler som begränsar onödigt många pojkars möjligheter till gymnasieutbildning, menar Anna Sjögren.

– Visserligen har det hittills gått relativt bra för lågpresterande pojkar senare i livet, och i många fall till och med bättre än för flickor med motsvarande betyg. Men arbetsmarknaden förändras och vi vet inte vilka konsekvenser svaga skolresultat kommer att få framöver, säger Anna Sjögren.

Könsskillnader i utbildningsprestationer är dock ingen ny företeelse. Åtminstone så länge som det har funnits skolstatistik har flickor klarat sig bättre i skolan än pojkar.
– Det är i ämnet svenska som vi hittar de stora skillnaderna mellan flickor och pojkar. Klyftan ökar dessutom under skolgången, säger Anna Sjögren.

Rapporten ingår i SNS forskningsprojekt Investeringar i likvärdiga livschanser.

Författare till den amerikanska studien

David Autor, Ford Professor of Economics, Massachusetts Institute of Technology
David Figlio, Orrington Lunt Professor of Education and Social Policy and of Economics, Northwestern University
Krzysztof Karbownik, Research Associate, Northwestern University
Jeffrey Roth, Research Professor of Pediatrics, University of Florida
Melanie Wasserman, Assistant Professor of Economics, University of California

Författare till kommentaren utifrån ett svenskt perspektiv

Anna Sjögren, docent i nationalekonomi, IFAU och UCLS, Uppsala universitet.