SNS Demokratiråd 2023: Har internationella organisationer vad som krävs i kampen mot vår tids globala problem?

Fyra framstående forskare studerar mellanstatliga organisationers förmåga att bekämpa allvarliga globala problem. Bland annat granskas Förenta nationerna, Internationella valutafonden, Världshälsoorganisationen och Europeiska unionen. Slutsatserna presenteras till våren i SNS Demokratirådsrapport 2023.

Klimatförändringar, väpnade konflikter, flyktingströmmar, epidemier, finanskriser – listan kan göras lång över gränsöverskridande utmaningar. Ofta kräver de samverkan inom olika former av mellanstatliga organisationer.

Efterkrigstidens världsordning – med fokus på demokrati, frihandel, internationell rätt och mänskliga rättigheter – utmanas av både populism och nya stormakter som Ryssland och Kina. Det påverkar även befogenheter och förtroende för organisationer som Förenta nationerna, Internationella valutafonden och Världshälsoorganisationen.

I SNS Demokratirådsrapport 2023 undersöks vad detta innebär för arbetet med att hantera de globala utmaningarna. Under ledning av Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, granskar forskarna internationella institutioners makt, effektivitet och legitimitet. Rapporten går också särskilt in på förutsättningarna för det globala klimatsamarbetet.

»I grunden är internationella institutioner unikt lämpade för att hantera gränsöverskridande problem. Men vad har de egentligen för förutsättningar att agera? Detta undersöker jag nu tillsammans med forskarkollegor från Tyskland, Nederländerna och Sverige«, säger Jonas Tallberg, ordförande för SNS Demokratiråd 2023.

Rapporten mynnar ut i konkreta rekommendationer till såväl nationella beslutsfattare som internationella institutioner och icke-statliga aktörer inom civilsamhälle och näringsliv.

»Mellanstatliga organisationer spelar en avgörande roll i arbetet med vår tids globala ödesfrågor. Jag är väldigt glad att fyra så framstående forskare tar sig an det här ämnet för SNS räkning«, säger SNS vd Mia Horn af Rantzien.

OM FÖRFATTARNA

Jonas Tallberg är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och research fellow vid Social Science Research Center i Berlin, Tyskland.

Karin Bäckstrand är professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet. Hon är även associerad senior forskare vid Center for Deliberative Democracy and global governance, Canberra University, Australien

Jan Aart Scholte är professor i global omvandling och förvaltningsutmaningar vid Leidens universitet, Nederländerna.

Thomas Sommerer är professor i internationella organisationer vid Potsdams universitet, Tyskland.

OM SNS DEMOKRATIRÅD

Sedan 1995 presenterar fristående forskare rapporter om demokratins funktionssätt och principer. Syftet är att stimulera till saklig debatt kring folkstyrets villkor och utveckling.