SNS Demokratirapport 2017: Hur väl fungerar den svenska demokratin?

Fre 8 september 2017
Tid och plats

Fredag 8 september 2017, 10:00–11:45
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Allmänhetens förtroende för det politiska systemet minskar. Det har blivit allt svårare att bilda stabila regeringar och att bygga majoriteter i riksdagen. Ett år före valet presenterar fem statsvetare sin bedömning av hur väl den svenska parlamentariska demokratin fungerar.

Politikens förutsättningar har förändrats. Den klassiska vänster–höger-dimensionen har förlorat mark. Flera centrala frågor, såsom miljö och migration, följer inte det etablerade mönstret. Antalet riksdagspartier har också ökat från fem i slutet av 1980-talet till åtta i dag. I dagsläget kan inget av de politiska blocken bilda egen majoritet.

Hur påverkar denna utveckling vårt politiska system? Vad krävs för att motverka de politiska låsningar som nu präglar den politiska situationen i Sverige? Bör politisk praxis eller lagstiftning ändras?

Det är några av frågorna som forskarna analyserar. För att förstå de utmaningar och möjligheter vårt land står inför sätts den nuvarande politiska situationen i Sverige in i ett historiskt och jämförande perspektiv.

Finansiellt stöd för SNS Demokratirapport 2017 och en seminarieserie kring demokratifrågor har erhållits från Hans and Märit Rausing Charitable Trust, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Bonnier Holding.

Medverkande

SNS Demokratirapport 2017 är skriven av fem statsvetare som alla medverkar vid seminariet:
Johannes Lindvall, professor vid Lunds universitet
Hanna Bäck, professor vid Lunds universitet
Carl Dahlström, professor vid Göteborgs universitet
Elin Naurin, docent vid Göteborgs universitet
Jan Teorell, professor vid Lunds universitet
Rapporten kommenteras av:
Berit Högman, vice gruppledare för Socialdemokraternas riksdagsgrupp
Andreas Norlén (M), ordförande Konstitutionsutskottet
Helena Wockelberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Samtalet leds av journalisten Åsa Julin.

Anmälan och pris

Mötet är kostnadsfritt och öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Vid avanmälan efter den 6 september eller vid utebliven ankomst debiteras 395 kr. ”SNS Demokratirapport 2017: Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin” delas ut vid seminariet.

* Seminariet är öppet för alla vars arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!

Kommande möten På samma tema

14 september: IIES/SNS International Policy Talks: Hur påverkar sociala medier och falska nyheter den politiska polariseringen?