Europas författning

Dagens EU regleras genom en svåröverskådlig uppsättning fördrag, rättsakter, beslut och domstolsutslag. Genom åren har det gjorts åtskilliga försök att ge EU en klarare konstitutionell grund. Under senare tid har debatten om EU:s författning tagit ny fart, inte minst genom kraven på effektiva beslutsformer i en utvidgad union, tydligare ansvarsfördelning och förstärkt medborgarförankring.

Denna dokumentsamling ger kunskap om de regler som styr det europeiska samarbetet. Boken ger en inblick i den författningspolitiska verkstaden. Här återges ett antal konstitutionella projekt och tolkningar som utarbetats under åren.

Tillsammans ger dessa urkunder en bild av Europas utveckling under ett drygt halvsekel. De visar att EU är en organisation som har många brister och som befinner sig under stark förändring. Europas framtid kommer i stor utsträckning att bero på hur vi i dag väljer att utforma EU:s institutioner och arbetssätt.

Boken har sammanställts av Olof Petersson, som också skrivit en förklarande inledning.