Ekonomiska konsekvenser av konflikter – lärdomar från Israel och Ukraina

Vilka är de ekonomiska konsekvenserna av konflikter? Hur mycket skulle Israels ekonomi gynnas av att konflikten med Palestina avslutas? Vilka blir de största utmaningarna i återuppbyggnaden av Ukrainas ekonomi efter kriget?

Medverkande

Johan Berggren är statssekreterare hos ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och tidigare rådgivare till Tony Blair i hans roll som Kvartettens sändebud i Mellanöstern. Johan publicerade nyligen en bok om Israel-Palestinakonflikten.

Yuliya Markuts är föreståndare för Centre of Public Finance and Governance vid Kyiv School of Economics samt docent vid State University of Trade and Economics i Kiev. I sin forskning studerar Yuliya hur Rysslands krig påverkar Ukrainas ekonomi och hon skrev nyligen en artikel på temat i Ekonomisk Debatt. Yuliya deltar via länk.

Joseph Zeira är professor i nationalekonomi vid Hebrew University i Jerusalem. I sin forskning fokuserar han bland annat på makroekonomi och ekonomisk tillväxt. Han författade nyligen en bok om Israels ekonomi. Joseph ingår i styrgruppen för Aix Group, en oberoende tankesmedja vars studier av de ekonomiska dimensionerna i Israel-Palestinakonflikten och fredsprocessen ska fungera som underlag till beslutsfattare.

Samtalet leds av John Hassler, professor i makroekonomi vid IIES.