SNS Digitech Forum: Vad händer i robotekonomin?

Mån 16 november 2015
Tid och plats

Måndag 16 november 2015, 09:00–10:30
SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm

Robotteknologin har beskrivits som den nya industriella revolutionen. Nu presenterar SNS en unik forskningsstudie som har undersökt industrirobotarnas effekter på jobb, löner och produktivitet i 17 länder och 14 branscher.

Hur påverkas produktiviteten i industrin av ökad robotisering? Vilka jobb ersätter robotarna? Och vad händer med lönerna?

Välkommen till det andra seminariet i SNS nya mötesplats SNS Digitech Forum. Vid seminariet presenteras en ny SNS Analys av nationalekonomerna Georg Graetz och Guy Michaels. Rapporten ger ett efterlängtat empiriskt belägg för robotiseringens påverkan på produktivitet och sysselsättning. Den omfattar 14 branscher i 17 länder inklusive Sverige.

Georg Graetz presenterar forskningsresultaten. Petter Ögren, robotikforskare vid KTH, berättar mer om utvecklingen av robotar för nya användningsområden och sektorer. Mikael Herdin från Sandvik kommenterar.

Studien publiceras inom ramen för SNS forskningsprogram Framtidens kompetensförsörjning, som syftar till att bidra med forskningsbaserade underlag för att säkra en fortsatt konkurrenskraftig kompetensförsörjning.

Mötet hålls på engelska.

Mötet modereras Beata Wickbom, digital strateg.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Mötet kostar 495 kr och är exklusivt för SNS medlemmar*. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 13 november eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

* Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!