SNS Digitech Forum

Vilka nya krav ställs på företagsledningar i en miljö där digitaliseringen påverkar alla aspekter av affärsverksamhet? Hur kan politiken bidra för att Sverige ska fånga digitaliseringens möjligheter? Nu startar SNS en ny mötesplats för vetenskapligt baserade samtal om den digitala ekonomin, SNS Digitech Forum.

Teknikutvecklingens påverkan på olika branscher, arbetsmarknaden, Sveriges konkurrenskraft, och i förlängningen samhällsekonomin, står högt upp på den politiska dagordningen och i den offentliga debatten. Syftet med SNS Digitech Forum är att skapa en mötesplats för en saklig och kunskapsbaserad diskussion om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Mötesplatsen riktar sig till beslutsfattare i näringsliv, offentlig förvaltning och till politiker som vill ha fördjupade kunskaper om den digitala ekonomin.

– Bland ledande beslutsfattare finns ett stort sug efter kunskap om den digitala revolutionen. Det finns också en efterfrågan på en nationell agenda för att Sverige ska fånga de möjligheter som digitaliseringen skapar. Med SNS Digitech Forum vill vi erbjuda en plattform för lärande om den digitala ekonomin och samtidigt bidra med kunskapsbaserade underlag till en nationell digital agenda, säger Pernilla Klein, kommunikationschef och vice vd SNS.

Det första mötet i serien äger rum den 21 oktober och handlar om hur företag kan skapa nya värden i nätverkssamhället. Här medverkar bland annat Ericssons strategichef Patrik Regårdh.

Senare i höst kommer ett möte om robotarnas effekter på produktivitet och sysselsättning i industrin. Vi kommer också att ta ha ett möte på temat När doktorn är en dator – hur kan digitalt beslutsstöd till läkare bidra till bättre behandlingsresultat i sjukvården?

SNS Digitech Forum finansieras med stöd från Vinnova.

Här kan du läsa mer om SNS Digitech Forum.

Kontakt

Pernilla Klein, kommunikationschef och vice vd SNS, pernilla.klein@sns.se, 08-507 025 69

Pressfrågor: kontakta Caroline Raxell, pressansvarig SNS, caroline.raxell@sns.se, 070–382 20 95.