SNS Förtroenderådsmöte och 2017 års Konjunkturrådsrapport

Ons 25 januari 2017
Tid och plats

Onsdag 25 januari 2017, 16:00–23:00
Moderna museet, Skeppsholmen, Stockholm

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år. Efter Förtroenderådet sammanträde presenteras den årliga rapporten från SNS Konjunkturråd, som sätter fokus på de stora utmaningarna på den svenska arbetsmarknaden.

Sverige har en god tillväxt med hög sysselsättning och relativt låg arbetslöshet bland arbetsmarknadens kärngrupper. Rådet konstaterar att arbetsmarknaden i stora drag fungerar väl. Däremot har unga lågutbildade, flykting- och anhöriginvandrade och äldre arbetslösa mycket svårt att finna arbete. Konjunkturrådet presenterar konkreta reformförslag för hur man kan förbättra möjligheterna för dessa grupper.

Medverkande

I Konjunkturrådet 2017 medverkar Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet (ordförande), Stefan Eriksson, docent och lektor vid Uppsala universitet samt Lena Hensvik, docent vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Finansminister Magdalena Andersson kommenterar.

Förtroenderådsmötet äger rum kl. 16:00-16:30. Presentationen av konjunkturrådsrapporten äger rum kl. 17:00-18:45.

Personliga inbjudningar har skickats ut under november. Vänligen notera att inbjudningarna i år skickas elektroniskt.