SNS Förtroenderådsmöte och presentation av 2014 års Konjunkturrådsrapport

Tor 16 januari 2014
Tid och plats

Torsdag 16 januari 2014, 16:00–22:00
Moderna museet, Exercisplan 4, 111 49 Stockholm.

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år, i januari och juni. Efter rådets sammanträde i januari presenteras den årliga rapporten från SNS Konjunkturråd. Finansminister Anders Borg kommenterar.

Presentation av 2014 års Konjunkturrådsrapport

SNS Konjunkturråd 2014 fokuserar på frågan om välfärdens långsiktiga finansiering på 2000-talet. Hur får vi råd med välfärden?

  • Kan vi behålla välfärdsstaten i dess nuvarande utformning?
  • Varför är det så svårt att finansiera välfärdssystemen i ett rikt land som Sverige?
  • Om skatterna inte ska höjas – hur kan då medborgarnas stigande krav på välfärden mötas?

SNS Konjunkturråd presenterar lösningar på hur välfärden kan finansieras i framtiden.

I Konjunkturrådet 2014 medverkar ANNIKA SUNDÉN (ordförande), docent i nationalekonomi och verksam vid Pensionsmyndigheten, TORBEN M. ANDERSEN, professor i nationalekonomi, Århus universitet samt JESPER ROINE, docent i nationalekonomi, SITE, Handelshögskolan i Stockholm.

Samtalet leds av MIA ODABAS.

Personliga inbjudningar skickas ut via post.