Missgynnar pensionssystemet kvinnor?

Seminarium 2017.11.27

Pensionen är lägre för kvinnor än för män. Och många kvinnor säger att de är oroliga för sin pension. Varför skiljer sig pensionsinkomsterna åt mellan könen? Kommer skillnaderna att försvinna i framtiden?

Medverkande

Gabriella Sjögren Lindquist, forskare, Inspektionen för socialförsäkringen, ISF

Karin Lidman, Chef Produkt & Erbjudande på Nordea Liv & Pension

Martin Linder, förbundsordförande i Unionen och ordförande i PTK

Mötet leds av Annika Creutzer, ekonomijournalist och privatekonomisk expert.