Ekonomirådets rapport 2001. kluster.se – Sverige i den nya ekonomiska geografin

Hans Tson Söderström (red.)

Den europeiska integrationen har tagit ny fart, och en omstrukturering av Europas näringsliv är nu i full gång. Just nu går det bra för Sverige, men vad blir vår plats i det nya Europa? Kan vi bli ledande på fler områden än telekom? Vad är avgörande för ett lands förmåga att dra till sig företagande och kompetens? Det måste bli en huvudfråga för den ekonomiska politiken framöver.

SNS Ekonomiråd (f.d. Konjunkturrådet) granskar denna gång svensk ekonomi och ekonomisk politik ur ett europeiskt perspektiv. Som vanligt genomförs granskningen av en grupp oberoende ekonomer och mynnar ut i ett antal förslag för den ekonomiska politiken.

Övriga författare: Pontus Braunerhjelm, Richard Friberg, Victor Norman och Örjan Sölvell.