SNS Förtroenderådsmöte och presentation av 2019 års Konjunkturrådsrapport

Ons 16 januari 2019
Tid och plats

Onsdag 16 januari 2019, 16:00–23:00
Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år. Efter Förtroenderådsmötet presenteras den årliga rapporten från SNS Konjunkturråd.

SNS Konjunkturråd har i mer än 30 år kommit med en årlig rapport som belyser viktiga frågor i den svenska ekonomin och kommenterar utformandet av den ekonomiska politiken. 2019 års rapport från SNS Konjunkturråd granskar den svenska kommunmodellen och hur den påverkar kommunernas förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag.

Medverkande

I Konjunkturrådet 2019 medverkar forskarna:
Eva Mörk (ordförande), professor i nationalekonomi, med särskilt inriktning offentlig ekonomi, vid Uppsala universitet
Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet
Lovisa Persson, forskare i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning (IFN)

Kommentarer från Elisabeth Svantesson, ordförande i finansutskottet och ekonomiskpolitisk talesperson för Moderaterna.

Anmälan

Förtroenderådsmötet äger rum kl. 16:15-16:45. Presentation av Konjunkturrådets rapport sker mellan kl. 17:15-18:45. Personliga inbjudningar skickades ut med post under november.