SNS förtroenderådsmöte och presentation av 2020 års Konjunkturrådsrapport

Ons 15 januari 2020
Tid och plats

Onsdag 15 januari 2020, 16:15–23:00
Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder två gånger per år. Efter förtroenderådsmötet presenteras den årliga rapporten från SNS Konjunkturråd.

SNS Konjunkturråd har i mer än 30 år kommit med en årlig rapport som belyser viktiga frågor i den svenska ekonomin och kommenterar utformandet av den ekonomiska politiken.

Denna gång är det nio forskare som analyserar klimatpolitiken i ett globalt perspektiv och föreslår åtgärder för att öka politikens effektivitet.

Utgångspunkten har varit att utifrån befintlig forskning beskriva klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser. Klimatpolitik är ett komplext område där det behövs många perspektiv. Därför ingår forskare från flera discipliner, som också har delvis olika ståndpunkter i den klimatpolitiska debatten.

Medverkande

Konjunkturrådsrapporten presenteras av
John Hassler (ordförande), professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet
Jonas Nycander, professor i geofysisk hydrodynamik vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet
Kommentatorer
Ingrid Bonde, ordförande i Klimatpolitiska rådet
Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete

Seminariet leds av journalisten Åsa Julin.

2020 års Konjunkturråd

John Hassler (ordförande), professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet
Björn Carlén, fil.dr i nationalekonomi, forskare vid enheten Miljöekonomi, Konjunkturinstitutet
Jonas Eliasson, gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet och nytillträdd tillgänglighetsdirektör vid Trafikverket
Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem vid Chalmers tekniska högskola
Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet
Therese Lindahl, fil.dr i nationalekonomi och verksam vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi
Jonas Nycander, professor i geofysisk hydrodynamik vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet
Åsa Romson, jur.dr i miljörätt, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, tidigare klimat- och miljöminister
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet

Anmälan

Förtroenderådsmötet äger rum kl. 16:15-16:45. Presentation av Konjunkturrådets rapport sker mellan kl. 17:15-18:45. Personliga inbjudningar skickas ut med post under november.