SNS Frankfurt: Kvällsmöte med Tomas Riad

Tis 15 oktober 2013
Tid och plats

Tisdag 15 oktober 2013, 19:00–21:00
Svenska kyrkans lokaler, An der Wolfsweide 54, Frankfurt.

Tomas Riad besöker SNS Frankfurt för att berätta om sin forskning om svenskans ljudstruktur och hur den påverkar ordbildningen i språket.

Tomas Riad
Tomas Riad

TOMAS RIAD är professor i nordiska språk på Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademien sedan 2011. Han har forskat om svenskans och andra germanska språks ljudstruktur, framförallt vad gäller deras prosodi, dvs. betoningssystem och intonation, både i ett historiskt och dialektologiskt perspektiv. Han har också studerat relationen mellan språk och versmått som visar vad som är skönt och oskönt i skönlitteraturen, och har nyligen skrivit om hexameter på svenska i Strindbergs och Tegnérs tappning. I sitt föredrag i Frankfurt kommer Tomas att diskutera hur smeknamnens struktur kan fungera som en nyckel till svenskans ordbildning och hur de kan ge oss insikter om svenskans versstruktur.
Tid och plats

Senast onsdagen den 10 oktober till Pontus Åberg, pontus.aberg@ecb.int

Varmt välkomna!
SNS Frankfurt