SNS Helsingfors: Frukostmöte med Henric Borgström

Tor 19 september 2013
Tid och plats

Torsdag 19 september 2013, 08:00–09:30
Hanaholmens restaurangskabinett.

Henric Borgström
Henric Borgström

Forums Nordenkorrespondent HENRIC BORGSTRÖM besöker SNS Helsingfors för att berätta om ett journalistliv kantat av kriser. Borgström, som sedan slutet på 1970-talet också skriver i Hufvudstadsbladet, har arbetat som ekonomijournalist i svensk press, radio och TV. Han bevakade på plats i Mellanöstern den första oljekrisen 1973-74, därefter de svåra branschkriserna för rederier, varv och stålverk som följde efter denna. Dessutom har han varit aktiv reporter under de svenska upprepade valutakriserna, de statsfinansiella stora underskotten i slutet av 1970-talet och början av 1990-talet, varit Sveriges Radios ekonomikorrespondent i Bryssel före det svenska inträdet i EU 1995, rapporterat om fastighets- finans- och IT-kriser.

Borgström har under denna tid blivit alltmer kritisk till det genomslag prognosverksamheten har fått. Under studierna i ekonomi vid Lunds universitet på 1960-talet lärde han sig att finansvärlden var en smörjolja som fick ekonomin att fungera bättre. Idag tycker han att den snarast kastar in grus i samhällsmaskineriet.

Anmälan

Senast onsdagen den 11 september till Ulrika Wrede, ulrika.wrede@kolumbus.fi.

Varmt välkommen!
SNS Helsingfors