Visionen om jämställdhet

1960-talets aktiva jämställdhetsförkämpar.

I Visionen om jämställdhet möter vi de som under 1960-talet drivit utvecklingen för en ökad jämställdhet. Här berättar de engagerat om sina erfarenheter och lärdomar av den dåtida könsrollsdebatten. Vilka var deras visioner? Hur försökte de förverkliga dessa? Hur blev det? Vad kan vi lära av framtiden?

Utgångspunkten i boken är ett informellt nätverk som var verksamt under några år i mitten på 1960-talet. Det var en tvärpolitisk grupp som träffades till diskussioner om aktuella jämställdhetsfrågor. Gruppens visioner var att arbetslivets villkor liksom relationerna mellan kvinnor och män skulle baseras på jämställdhet mellan könen. Genom ändringar i lagstiftningen rörande familjen, skattesystemet, samhällsplanering av bostäder, skolans innehåll, lärarutbildningen, undervisningsmaterialet m.m skulle människors beteende påverkas. Entusiasmen var stor.

De som engagerar sig i dagens jämställdhetsarbete och de som undrar vad visioner och nätverk egentligen kan betyda har mycket att lära av denna bok.