SNS Helsingfors: SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden

Ons 29 april 2015
Tid och plats

Onsdag 29 april 2015, 12:00–13:30
Handelsbanken, Alexandersgatan 11, Helsingfors.

Onsdagen den 29 april hälsar SNS Helsingfors dig välkommen till ett möte om riskerna med skuldsättning med Marieke Bos.

Finanskrisen har riktat ljuset mot riskerna med skuldsättning. Höga skulder kan göra oss sårbara och hota den finansiella stabiliteten. Men i debatten glöms ofta nyttan med väl fungerande finansiella marknader. Det är dessa som gör det möjligt att omfördela konsumtion och investeringar över tiden, hantera risker och producera tjänster som underlättar ekonomiska transaktioner. Frågan är om det går att skilja på goda och dåliga skulder.

På mötet presenterar MARIEKE BOS SNS Konjunkturrådsrapport 2015 – Den svenska skulden som handlar om hushållens och företagens skuldsättning.

Rapporten fokuserar på följande frågor:

  • När utgör en skulduppbyggnad ett problem?
  • Är Sverige i en sådan situation i dag?
  • Hur bör detta i så fall påverka den ekonomiska politiken?
  • Bör de svenska lånemarknaderna reformeras?

I Konjunkturrådet 2015 medverkar Peter Englund (ordförande) och Bo Becker, båda professorer i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, Torbjörn Becker, ekon.dr vid SITE, Handelshögskolan i Stockholm, Marieke Bos, fil.dr vid SOFI, Stockholms universitet samt Pehr Wissén, adj. professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och SIFR.

Föredraget kommer att hållas på engelska.

Anmälan

Registrering görs senast torsdagen den 23 april till Urpo Uusitalo, urpo.uusitalo@hanaholmen.fi.

Varmt välkommen!
SNS Helsingfors